PDF Tekstversie

Deze versie kan je ook als PDF downloaden en opslaan op je computer en natuurlijk kan je hem dan ook afdrukken.


Woord van leven

Mei 2023

“Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander.” (Rom 12, 10)

Het Woord van leven van deze maand komt uit de inhoudelijk heel rijke brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Hij presenteert het christelijk leven als een ervaring van liefde in overvloed, een belangeloze en grenzeloze liefde die God in ons hart heeft uitgestort en die wij op onze beurt aan anderen geven. Om de betekenis te verduidelijken gebruikt hij een begrip dat twee specifieke kenmerken van de liefde verwoordt die de christelijke gemeenschap onderscheiden: liefde onder vrienden en liefde binnen het gezin.

“Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander.”

We staan vooral stil bij het aspect van broederlijkheid en wederkerigheid. Zoals Paulus schrijft, houden de mensen van een christelijke gemeenschap van elkaar omdat ze ledematen zijn van elkaar (12, 5). Ze zijn broers en zussen die elkaar alleen liefde ‘schuldig’ zijn (13, 8). Ze zijn blij met wie blij is en ze wenen met wie verdriet heeft (12, 15). Ze oordelen niet en veroorzaken geen schandalen (14, 13).

Ons bestaan is nauw verbonden met dat van anderen en de gemeenschap is het levende getuigenis van de wet van de liefde die Jezus op aarde heeft gebracht. Het is een veeleisende liefde, die zo ver gaat dat je je leven geeft voor elkaar. Het is een concrete liefde, die op honderdenéén manieren tot uitdrukking komt, die het goede wil voor de ander, diens geluk. Ze zorgt ervoor dat broers en zussen helemaal tot ontplooiing komen en dat iedereen zijn best doet om de ander te waarderen. Het is een liefde die omziet naar de behoeften van iedereen, die er alles aan doet opdat niemand achterblijft, en die ons verantwoordelijk en actief maakt op het gebied van het sociale en culturele leven, of in een politiek engagement.

“Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander.”

Chiara Lubich schrijft: “Als we naar de gemeenschappen kijken van de eerste eeuw, zien we dat de christelijke liefde, die uitging naar iedereen zonder onderscheid, een naam had. Ze werd “filadelfia” genoemd, wat broederliefde betekent. In de literatuur van die tijd werd deze term gebruikt om liefde tussen bloedverwanten aan te duiden; ze werd nooit gebruikt om te verwijzen naar leden van dezelfde samenleving. Alleen het Nieuwe Testament maakte daarop een uitzondering.

Er zijn veel jongeren die naar een diepere, doorvoelde en oprechtere relatie verlangen. En de wederzijdse liefde van de eerste christenen had alle kenmerken van de broederlijke liefde, zoals kracht en genegenheid.”[1]

“Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander.”

Een eigenschap die de leden van deze gemeenschappen die de wederzijdse liefde beleven, onderscheidt, is dat ze niet in de eigen kring opgesloten blijven maar klaar staan om de reële uitdagingen aan te gaan die zich voordoen in hun omgeving.

J.K., een Serviër met de Hongaarse nationaliteit, vader van drie kinderen kan het zich eindelijk veroorloven om een huis te kopen. Maar door een ongeluk heeft hij niet de economische middelen en de fysieke kracht om het zelf te renoveren. De focolaregemeenschap steekt dan de handen uit de mouwen in het kader van het #daretocare-project, dat werd opgezet door de Jongeren voor een Verenigde Wereld.

Hij vertelt enthousiast over de solidariteitsrace die op gang kwam en hem concreet heeft ondersteund: “Velen kwamen me helpen, in drie dagen waren we in staat om het dak te vernieuwen en de plafonds van leem en stro te vervangen door gipsplaten.”

Ook enkele mensen uit Tsjechië droegen financieel bij aan de renovatie. Een gebaar dat de bredere gemeenschap zichtbaar maakte, zelfs over grote afstanden heen.[2]

Samengesteld door Patrizia Mazzola en het Woord-van-leven-team


[1] Chiara Lubich, Interview met de Gen, Città Nuova, Rome 1999, blz. 58.

[2]  Zie het betreffende artikel op www.unitedworldproject.org